اطلاعات تماس
دفتر مرکزی
آدرس: بزرگراه آیت الله سعیدی، شهرک صنعتی چها دانگه خیابان 19 (سوم فلز تراش)، نبش کوچه شمس و پیمان، پلاک 1و 3
تلفن تماس :
98-21-55244878+
98-21-55248939+
98-21-55247251+
98-21-55271094+
98-21-55271095+

فکس:

98-21-55177612+

ایمیل:

info@Parscaster.com
Sales@Parscaster.com
کارخانه
آدرس: شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار گلستان،
گلشن 15، پلاک 11 , 13
تلفن تماس :
98-21-56231632-3+
فکس:
98-21-56231634+

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت
چرخ پارس می باشد.
TOP