گره صنعتی ولی زاده باسابقه 50 سال تولید چرخ های گردان و ثابت، تجربه زیادی در صنعت چرخ کشور دارد و در زمینه تولید و عرضه تمام چرخ های تخصصی از جمله چرخ های صنایع پزشکی، نفت و گاز، خودرو، نان، تجهیزات فروشگاهی و فرودگاهی، صنایع هواپیمایی، الکترونیکی، توزین و تمامی خطوط تولید شرکت‌های خصوصی و دولتی و از جمله نظامی فعالیت دارد.

طیف گسترده از انواع چرخ های مورد استفاده در صنایع و تجهیزات مختلف:

  • صنایع خودرو
  • رنگسازی
  • صنایع غذایی
  • بیمارستانی
  • فروشگاهی
  • فرودگاهی
  • نساجی
  • صنعتی

ارتباطات بین المللی

TOP