نگین چرخ(تبریز)

تبریز-خیابان فردوسی- پاساژ آذربایجان-پلاک 22

  • مدیریتجناب آقای حامد احمد زاده
  • تلفن041-35572335 041-35549118
  • همراه09143012687
TOP