هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد. این نتیجه آمادگی، کار سخت و درس گرفتن از شکست است.

ما عاشق کاری که انجام میدهیم هستیم.

بسته به تخصص شان فقط حرفه ای ها در کنار ما هستند.

اعضا هیئت مدیره

حسن ولی زاده

رئیس هیئت مدیره

محمد ولی زاده

عضو هیئت مدیره

صادق ولی زاده

مدیر عامل/ عضو هیئت مدیره

حسین ولی زاده

عضو هیئت مدیره

مدیران

مهدی ولی زاه

مدیر R&D و نوسازی

بهار متولیان

مدیر مالی

علی ولی زاده

مدیر فروش

وحید مهرآبادی

مدیر منابع انسانی

متین حمیدی

مدیر کارخانه

بهزاد مرادی

مدیر تضمین فرایند/ مشاور

میلاد چراغلویی

مدیر فناوری اطلاعات

فروش

زهرا محمدی

سرپرست تبلیغات و مارکتینگ

آرمین بانی

مدیر فروشگاه مرکزی و ترابری

شیرین حمیدی

کارشناس فروش

09917404027

امیر حیدری ده آبادی

کارشناس فروش

09903321232

حسین ماهر تبار

کارشناس فروش

09120924427

تولید

الهام موسوی

سرپرست برنامه ریزی تولید

حانیه صادقی

کارشناس تولید

مسعود همت پور

سرپرست تعمیرات و نگهداری

مالی و اداری

شیوا حمیدی

کارشناس مالی و اداری

علی میر کریمی

کارشناس مالی و اداری

مرجانه ترابی میرآبادی

کارشناس منابع انسانی

امیر حسین محمد ترکی

کارشناس مالی و اداری

فرزانه احمدی

سرپرست خزانه