شیراز

فروشگاه ابزار امینی

خیابان آقانی شمالی-مقابل کانون فرهنگی بصیر-فروشگاه ابزار امینی

تلفن تماس

98-713-2349472+

مدیر

آقای امینی

موبایل:

09179248192