اهواز

فروشگاه خوزستان چرخ

پل سیاه-خیابان رضوی بین جاده ساحلی و 24متری

تلفن تماس

98-61-32201608+

مدیر

آقای اردو

موبایل:

09121224516