رشت

فروشگاه دنیای چرخ

رشت -خیابان جانبازان-بلوار امام رضا-روبروی ترمینال خط کناره

تلفن تماس

98-13-33855642+

مدیر

آقای رضایی

موبایل:

09127250969