کرج

فروشگاه دنیای چرخ

کمالشهر-بلوار شهید بهشتی- نبش فجر 13-دنیای چرخ

تلفن تماس

98-26-34709101+

مدیر

آقای رستمی

موبایل:

09125801493