دفتر مرکزی شعبه (211)

فروشگاه مرکزی تهران

شهرک صنعتی چهار دانگه خیابان ۱۹ (سوم فلز تراش)، نبش کوچه شمس و پیمان، پلاک 10

کد پستی: 3319158847

تلفن تماس

98-21-55271094-5+

مدیر

آقای بانی

سایت:

www.parscaster.com