کاشان

چرخ صنعتی محمدیان

کاشان-خیابان اباذر-روبروی بیمه مرکزی البرز-ابزار احسان -چرخ محمدیان

تلفن تماس

98-31-55246515+

مدیر

آقای محمدیان

موبایل:

09125246258