مشهد

فروشگاه چرخ پارس

مشهد-خیابان گاراژدارها-نبش کوشش 17-فروشگاه چرخ پارس

تلفن تماس

98-51-33415888+

مدیر

آقای پورسلیمی

موبایل:

09153098239